MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

Implementar processos participatius autònoms i sostenibles des de projectes socioeducatius que ajuden a promoure el desenvolupament comunitari i la transformació social.

VISIÓ

Desenvolupar projectes i iniciatives que contribuisquen a la transformació social des de la intervenció socioeducativa, la promoció de l’educació per a la participació, la formació d’equips i persones, així com la sensibilització i la incidència a les polítiques per a la transformació social.

VALORS

Ítaca naix del treball col·laboratiu per a la promoció de la igualtat i l’equitat social, buscant el desenvolupament integral des de l’educació i la capacitació de les persones des d’una sèrie de valors que ens uneixen:

COOPERACIÓ I TREBALL EN EQUIP
ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ
IGUALTAT I EQUITAT
FEMINISME I VISIÓ DE GÈNERE
INCLUSIÓ I ACCESIBILITAT
RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL
SALUT I BENESTAR
INNOVACIÓ PERMANENT

FINS

 • Prestar serveis socioculturalsoferir suport i assesorament a associacions, entitats, organismes i Administracions Públiques. 
 • Promoure l’associacionisme i noves formes de participació, oferint formació i informació per a posar en marxa iniciatives ciutadanes.
 • Fomentar i impulsar formació i informació en materia d’igualtat, inclusió, consum responsable, promoció de la salut, protecció del medi ambient, participació, promoció de l’ocupació, etc.
 • Fomentar la participació social i política.
 • Realitzar intercanvis de coneixements amb altres associacions, organismes o entitats, els fins de les quals siguen similars als d’aquesta associació.
 • Organitzar la participació en activitats de cooperació internacional i desenvolupar la participació en els programes comunitaris de circulació de joves entre els països de la Unió Europea, fomentant l’intercanvi d’experiències i coneixements.
 • Fomentar el voluntariat i la formació específica del mateix.
 • Desenvolupar l’ampliació i millora de la informació juvenil.
 • Fomentar mesures i activitats d’oci alternatiu.
 • Fomentar la prevenció de situacions de desigualtat, afavorint la inclusió de les personas migrants, minoríes socioculturals i persones amb necesitatss especials, i facilitant la prevenció de la marginació.
 • Estudiar la previsión de les futures necessitats de la infància, joventut, associacions i entitats.

COL·LABORACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

ODS_logo

A Ítaca creiem que el canvi està en la labor de totes les persones, així com en la importància dels moviments socials per a aconseguir-ho. Per això estem en consonància i treballem per a aconseguir els objectius del desenvolupament sostenible, tenint acció directa en alguns d’ells: