Ítaca és una entitat sense ànim de lucre formada per un equip multidisciplinar vinculat al món de l’associacionisme i/o la participació social.

L’òrgan de representació de l’entitat és l’equip de coordinació, format per una presidència, secretaría i tresorería, així com una o diverses vocalíes segons es considere oportú. Aquests càrrecs son elegits en assemblea per totes les persones sòcies de l’entitat mitjançant sufragi lliure.

L’exercici d’aquestes funcions no comporta cap tipus de retribució econòmica, duent-se a terme des del voluntariat

Balanç comptable

2021

INGRESSOS: 126.172,29 € DESPESES: 92.727,45 € BALANÇ: 33.444,85 €

 

Ingressos de subvencions o convenis públics:

0€

Ingressos per contrates menors:
Entitat Projecte Quantitat
AJUNTAMENT DE LLÍRIA Escola de Famílies 2021 y escola infantil 11.486,90€
AJUNTAMENT D’ALCOI Presupuestos participativos infantiles 7.883,00€
AJUNTAMENT DE XIRIVELLA Proceso particpativo elaboración del Plan de Infancia 2.691,00€
AJUNTAMENT DE SILLA Proyecto De l’Aula al Ple 2021 2.528,60€
AJUNTAMENT D’ALCOI Formación para la participación real 1.805,00€
GOBIERNO DE CANARIAS, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Diseño y maquetación programa de educación afectivo-sexual para alumnado con NEE 8.315,40€
GENERALITAT VALENCIANA Dinamización del proceso participativo de elaboración de la Ley de Igualdad 15.609,00€
AJUNTAMENT DE CATARROJA Encuesta sobre necesidades, demandas e intereses de las personas jóvenes 4.991,25€
AJUNTAMENT DE MUSEROS Encuesta sobre necesidades, demandas e intereses de las personas jóvenes 1.633,50€
AJUNTAMENT D’ALCOI Dinamización Presupuestos Participativos de Personas Adultas 6.050,00€
AJUNTAMENT DE XIRIVELLA Dinamización elecciones al CLIX (Consejo Local de Infancia de Xirivella) 4.089,80€

2020

INGRESSOS: 61.440,39 € DESPESES: 37.802,89 € BALANÇ: 23.637,50 €

 

Ingressos de subvencions o convenis públics:

0€

Ingressos per contractes menors:
Entitat Projecte Quantitat
AJUNTAMENT DE LLÍRIA Escola de Famílies 2020 i escola infantil 2.228,50€
AJUNTAMENT DE LLÍRIA Escola de Famílies curs 20/21 1.142,00€
AJUNTAMENT DE PICASSENT Projecte De l’Aula al Ple 12.160,50€
AJUNTAMENT DE PICASSENT Projecte de participació infantil 3.872,00€
AYUNTAMIENTO DE SILLA Projecte De l’Aula al Ple curs 19/20 3.440,25€
AYUNTAMIENTO DE SILLA Projecte De l’Aula al Ple 2020 3.267,00€
AJUNTAMENT DE XÀTIVA Cursos de formació per a entitats no lucratives 350€
AJUNTAMENT DE XIRIVELLA Projecte CLIX (Consell Local d’Infància de Xirivella) 4.719,00€

2019

INGRESSOS: 34.577,04 € DESPESES: 40.509,67€

Remanent negatiu de 5.932,63€, que es varen asumir amb el remanent de l’any anterior de l’entitat.

Ingressos de subvencions o convenis públics:

0€

Ingressos per contractes menors:
Entitat Projecte Quantitat
AJUNTAMENT DE LLÍRIA Formació polítiques de juventud 755€
AJUNTAMENT DE SILLA Del Aula al Carrer 3.660,25€
AJUNTAMENT DE LLÍRIA Consell Municipal Infància 400€
AJUNTAMENT DE LLÍRIA Escoleta d’estiu 4.864,2€
AYUNTAMIENTO DE OSA DE LA VEGA Díptico fiestas 88,088€
AJUNTAMENT DE SILLA De l’Aula al Ple 4.507,25€